Sanacja jamy ustnej jako bardzo ważny elementem profilaktyki udarowej

Naukowcy z Uniwersytetu  Tampere w Finlandii przeanalizowali próbki skrzepów mózgowych od 75 osób z ostrym udarem niedokrwiennym i wykazali w nich obecność paciorkowców zieleniejących. Jest to pierwsze badanie wskazujące na bezpośredni związek chorób zębów z możliwością ich działania aterogennego prowadzącego do udaru mózgu. Próbki skrzepów pobierano z materiału uzyskiwanego w czasie trombektomii wykonywanej w ostrej fazie udaru. W 79% skrzepów stwierdzono obecność bakterii pochodzących z jamy ustnej. Za pomocą techniki PCR (polimerazowa reakcja łańcuchowa) oznaczono w próbkach obecność gatunku Steptococcus głównie grupy Streptococus mitis, należących do paciorkowców zieleniejących, jak również Porphyromonas gingivalis i Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Badanie wykazały badania z Uniwersytetu w Tempere, powtarzająca się przejściowa bakteriemia może zatrzymywać patogeny w blaszkach miażdżycowych i sprzyjać ich pękanu.
Dlatego w regularnej profilaktyce udaru niedokrwiennego należy silnie podkreślać konieczność regularnej opieki stomatologicznej i dbałości o stan zdrowia jamy ustnej.
Ta sama grupa badawcza w długofalowym 27-letnim badaniu obserwacyjnym wykazała, że częste zakażenia jamy ustnej w dzieciństwie mogą zwiększać ryzyko miażdżycy w wieku dorosłym. To nowa obserwacja, ponieważ brak wcześniejszych badań kontrolnych dotyczących infekcji jamy ustnej u dzieci i ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w wieku dorosłym. Jak zaobserwowali naukowcy, zarówno próchnica, jak i choroby przyzębia w dzieciństwie były istotnie związane z grubością błony środkowej tętnicy szyjnej w wieku dorosłym.