Test F.A.S.T. - czyli jak rozpoznać udar.

Aby ułatwić ludziom rozpoznanie objawów ewentualnego udaru mózgu został stworzony test F.A.S.T. Jego nazwa pochodzi od pierwszych liter słów „twarz”, „ramie”, „mowa”, „czas” w języku angielskim. Mają one decydujące znaczenie w rozpoznawaniu pierwszych objawów udaru.

Jak zatem odczytać test F.A.S.T?

F - face (twarz). W razie podejrzenia udaru należy poprosić osobę chorą o uśmiechnięcie się i obserwować czy jego twarz jest symetryczna. Uwagę trzeba zwrócić w głównej mierze na opadanie kącika ust, jeżeli któryś opada może to świadczyć o udarze.
A – arm (ramie). Należy poprosić osobę chorą o zamknięcie oczu i wyciągnięcie przed siebie rąk wnętrzem dłoni do góry. Jeżeli jedna ręka opada lub jest niżej, może to sugerować udar.
S – speach (mowa). Jeśli mowa chorego będzie bełkotliwa lub jeśli pacjent będzie miał problem z powtarzaniem zdań po tobie, będzie je przekręcał, jest to sygnał, że mogło dojść do udaru.
T – time (czas). Jest to tak naprawdę najważniejszy czynnik w przypadku rozpoznania udaru! Jeżeli zaobserwowałeś u kogoś jeden z powyższych objawów niezwłocznie zawiadom pogotowie ratunkowe. Jedynie szybka pomoc medyczna i prawidłowe leczenie może uratować życie choremu!