Clinical relevance of atrial septal aneurysm and patent foramen ovale with migrane. World J Clin Cases 2018:6;6(15):916-921.

Pod koniec 2018 roku opublikowano pracę oryginalną dotyczącą występowania tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej (ASA) i migreny u pacjentów z drożnym otworem owalnym (PFO) poddanych jego zamykaniu. Dotychczas powstało wiele prac dotyczących częstszego występowania PFO i ASA u pacjentów z migreną, jednak jak dotychczas, zamykanie PFO nie jest metodą w żaden sposób rekomendowaną u pacjentów z migreną, a zalecaną u chorych z udarem mózgu zagrażającym.
Autorzy artykułu opublikowanego w World Journal of Clinical Cases poddali badaniu, imponującą skąd inąd grupę, 450 pacjentów z migreną, u których stwierdzano PFO i u których go zabiegowo zamknięto. Pacjenci mieścili się w przedziale wiekowym 18-40 lat, mieli potwierdzone PFO w przezprzełykowym badaniu echokardiograficznym, badaniu echokardiograficznym z kontrastem oraz wykonano u nich badanie obrazowe serca w celu zobrazowania PFO. U 80 pacjentów/450 stwierdzono zarówno PFO jak i ASA, a u 370/450 stwierdzono jedynie PFO. W ocenie poprawy po zamknięciu PFO użyto testu HIT-6 stwierdzajc, że nie było różnic w w/w grupach, a obie grupy – PFO+ASA i PFO tak samo odniosły korzyść z wykonania procedury zamknięcia PFO. Jakkolwiek stwierdzono, że PFO jak i przeciek prawo-lewo są większe u tych chorych u których jednocześnie stwierdzono ASA, chociaż w grupie z ASA stwierdzono więcej pacjentów z migreną z aurą. Wyniki nie są zaskakujące, ale grupa badana jest relatywnie duża, co wpływa na wiarygodność badania.
Warto przeczytać cały artykuł:He L, Cheng GS, Du YJ, Zhang YS. Clinical relevance of atrial septal aneurysm and patent foramen ovale with migrane. World J Clin Cases 2018:6;6(15):916-921.