Cephalalgii: Purdy RA, Diener H-Ch. Migraine mimicking stroke: What to do? Cephalalgia 2018:38(14): 1995-1997

W najnowszym numerze Cephalalgii, pisma będącego organem Amerykańskiego Towarzystwa Bólów Głowy (American Headache Scociety; AHS) Allan Prudy i Hans-Christoph Diener wprowadzają nas w temat udaru mózgu, który naśladuje migrenę lub odwrotnie udaru mózgu, który w rzeczywistości jest napadem migreny z aurą. Autorzy komentują artykuł Alberto i wsp. z tego samego numeru pisma. Zwracają uwagę na pacjentów, u których rozpoznano udar niedokrwienny, leczonych trombolitycznie, a którzy ostatecznie cierpieli na napad migreny z aurą. Szczęśliwie uważa się, że w takich przypadkach objawy niepożądane występują niezmiernie rzadko – 0,01%. Kobiety migrenowe z objawami, które są interpretowane jako udar, są najczęstszymi pacjentami w oddziale ratunkowym. Autorzy sugerują, że warto w takich przypadkach przed podaniem leku trombolitycznego wykonać badanie rezonansu magnetycznego z opcją perfuzja/dyfuzja, aby nie tylko potwierdzić niedokrwienie, ale także wykluczyć angiopatię amyloidową. Odnoszą się do ostatnich wytycznych postępowania w udarze mózgu stwierdzając, że takie postępowanie przy błędnym rozpoznaniu udaru zamiast migreny, nie jest błędem. Niestety napad migreny z aurą może naśladować udar, ale pamiętać należy, że młode kobiety z migreną z aurą, dodatkowo stosujące antykoncepcję hormonalną, palące papierosy są bardziej narażone na ryzyko udaru mózgu, a dodatkowo znamy zespoły, w których jedną ze składowych jest migrena, a kolejną udar mózgu np. CADASIL, które mogą występować u młodych chorych.

Temat jest bardzo istotny, dlatego warto przeczytać artykuł, jak i najnowszy numer Cephalalgii: Purdy RA, Diener H-Ch. Migraine mimicking stroke: What to do? Cephalalgia 2018:38(14): 1995-1997.